Cơ sở Ba Đình

- Đặt lịch・Liên hệ qua điện thoại

【Thời gian】: 09:00 ~ 19:00

- Đặt lịch・Liên hệ qua ZALO

Zalo sẽ giúp bạn kết nối với người phụ trách.
Vui lòng nhập "Họ tên" và "Ngày mong muốn đặt lịch" vào tin nhắn và gửi cho chúng tôi.

- Đặt lịch・Liên hệ qua messenger

messenger sẽ giúp bạn kết nối với người phụ trách.
Vui lòng nhập "Họ tên" và "Ngày mong muốn đặt lịch" vào tin nhắn và gửi cho chúng tôi.

- Đặt lịch・Liên hệ qua LINE

LINE sẽ giúp bạn kết nối với người phụ trách.
Vui lòng nhập "Họ tên" và "Ngày mong muốn đặt lịch" vào tin nhắn và gửi cho chúng tôi.

- Đặt lịch・Liên hệ qua form

Vui lòng nhập các trường bắt buộc và nhấn nút gửi.

  Xin vui lòng chọn cửa hàng gần bạn.Required

  Tên của bạnBắt buộc

  Địa chỉ emailBắt buộc

  Số điện thoạiTùy chọn

  Ngày mong muốn đặt lịch (Ngày ưu tiên thứ nhất)


  Ngày mong muốn đặt lịch (Ngày ưu tiên thứ hai)

  Nội dung liên hệBắt buộc