Truy cập

- Thông tin về phòng khám

Địa chỉ 17 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại 0388 136 288
Thời gian 09:00 ~ 19:00
Ngày nghỉ cố định Ngày nghỉ không cố định